Diac. Cornel Coman

România

Cornel Coman este licenţiat în Teologie al Facultății de Teologie Universitatea Bucureşti. A urmat studii postuniversitare la Facultatea de Teologie a Universității Aristotel din Salonic.
Traducător de limba neo-greacă și greacă veche, de texte teologice și imnografice, imnograf si melurg. Diaconul paraclisului universitar al Universității Politehnica.

Cornel Coman este licenţiat în Teologie al Facultății de Teologie Universitatea Bucureşti. A urmat studii postuniversitare la Facultatea de Teologie a Universității Aristotel din Salonic.
Traducător de limba neo-greacă și greacă veche, de texte teologice și imnografice, imnograf si melurg. Diaconul paraclisului universitar al Universității Politehnica.

 

I. ACTIVITATE PUBLICISTICĂ (traduceri şi scrieri).

 

A. Literatură teologică de popularizare:

1. Stelianos Papadopoulos, Vulturul rănit, traducere din neogreacă, (în colaborare), Editura Bizantină, Bucureşti 2002.

2. Stelianos Papadopoulos, Viaţa Sfântului Vasile cel Mare, traducere din  neogreacă, Editura Bizantină, Bucureşti 2003.

 

B. Literatură teologică universitară:

1. Αrhim. Iustin Popovici, Comentariu la Noul Testament. Epistolele Sfântului Ioan Teologul, traducere din limba franceză (în colaborare cu Sabin Preda), Editura Bizantină, Bucureşti 1998.

2. Georgios Mantzaridis, Morala Creştină (vol. 2), traducere din limba neogreacă, Editura Bizantină, Bucureşti 2006.

3. Georgios Mantzaridis, Morala Creştină (vol. 1 şi 2), traducere din limba neogreacă, Editura Bizantină, Bucureşti 2023.

 

C. Hagiografie, Imnografie şi Muzică bizantină:

1. Macarie Ieromonahul, Anastasimatar (reeditarea ediţiei I, Viena 1823), cu binecuvântarea Preafericitului Teoctist al României, Fundaţia Stavropo-leos/Editura Bizantină 2002 (îngrijire muzicală şi filologică).

2. Viaţa, Acatistul şi Paraclisul Sfântului Grigorie Palama, traducere din greaca bizantină (texte de Cuviosul Nicodim Aghioritul şi pururea-pomenitul Gherasim Monahul Micraghiannanitul, Imnograful Patriarhiei Ecumenice), Editura Bizantină, Bucureşti 2004.

3. Antologhion Paisian. Tomul I. Triodul (editare de manuscrise muzicale), cu binecuvântarea Preafericitului Teoctist al României, Editura Sofia, Bucureşti 2005 (îngrijire muzicală şi filologică, în colaborare).

4. Buchet de Paraclise, traducere din greaca bizantină (antologie de paraclise, traduse în metrica originalului), Editura Bizantină, Bucureşti 2006.

5. Viaţa, Acatistul şi Paraclisul Sfântului Ioan Gură de Aur, traducere din greaca bizantină (în colaborare), Editura Bizantină, Bucureşti 2008.

6. Gherasim Monahul Micraghiannanitul, imnograful Patriarhiei Ecumenice, Viaţa, Acatistul şi Paraclisul Sfântului Nectarie din Eghina, traducere din greaca bizantină, Editura Bizantină, Bucureşti 2009.

7. Athanasie Ieromonahul Simonopetritul, Imnograful Patriarhiei Ecumenice, Slujba Sfântului şi slăvitului Mucenic Iustin Filosoful (parţial în metrica originalului) în volumul colectiv Sfântul Martir Iustin Filosoful. O introducere, în îngrijirea lui Bogdan Tătaru-Cazaban, cu binecuvântarea Preafericitului Daniel al României, Deisis/Stavropoleos, Sibiu 2010.

8. Buchet Muzical de Paraclise (Buchetul editat anterior la Editura Bizantină, revăzut, notat muzical, prefaţat şi adăugit cu Paraclisul Sfinţilor Mucenici Brâncoveni – original – şi cu Canonul Imnului Acatist, revăzut şi notat muzical), cu binecuvântarea Preasfinţitului Andrei Făgărăşanul, Chilia Buneivestiri, Schitul Lacu, Sfântul Munte, 2009.

9. Seria «În Metrica Bizantină», Nr. 1: Slujba sfântului Ipatie al Gangrelor (traducere în metrica originalului după Gherasim Monahul Micraghiannanitul; text, partituri psaltice şi textul original), Chilia Sfântului Ipatie, Mânăstirea Vatoped, Sfântul Munte, 2016 (reeditare în 2023).

10. Seria «În Metrica Bizantină», Nr. 2: Slujba sfântului Ioan Maximovici (traducere în metrica originalului după mai mulţi imnografi contemporani; text, partituri psaltice şi textul original), Sfânta Mânăstire a Acoperământului Născătoarei-de-Dumnezeu, Elveţia, 2022.

11. Seria «În Metrica Bizantină», Nr. 3: Slujba sfântului Grigorie Palama (traducere în metrica originalului după sfântul Filothei Kokkinos; text, partituri psaltice şi textul original), Editura Gândul Aprins, Bucureşti 2022.

 

D. Literatură Patristică:

1. Sfântul Marcu Evghenicul, Opere Complete I (în colaborare), cu binecuvântarea Preasfinţitului Lucian al Caransebeşului, Editura Pateres, Bucureşti 2009.

2. Sfântul Grigorie Palama, Opere Complete II, Editura Gândul Aprins, Bucureşti 2013.

3. Sfântul Marcu Evghenicul, Opere Complete II, Editura Gândul Aprins, Bucureşti 2014.

4. Sfântul Ioan Gură-de-aur, Opere Complete XIII, Omilii la Ioan (partea Ia) (în colaborare), Editura Gândul Aprins, Bucureşti 2014.

5. Sfântul Grigorie Palama, Opere Complete III (în colaborare), Editura Gândul Aprins, Bucureşti 2015.

6. Sfântul Grigorie Palama, Opere Complete IV, Editura Gândul Aprins, Bucureşti 2016.

7. Sfântul Grigorie Palama, Opere Complete V, Editura Gândul Aprins, Bucureşti 2016.

8. Sfântul Grigorie Palama, Opere Complete VI, Editura Gândul Aprins, Bucureşti 2018.

9. Sfântul Grigorie Palama, Opere Complete VII, Editura Gândul Aprins, Bucureşti 2019.

10. Sfântul Grigorie Palama, Opere Complete VIII, Editura Gândul Aprins, Bucureşti 2023.

 

E. Articole traduse:

Dimitrios Tselenghidis, Premisele şi condiţiile vieţii duhovniceşti, identitatea şi trăirea ei, traducere din neogreacă, în ORTODOXIA, Revistă a Patriarhiei Române, Seria a II-a, Anul II, Nr. I, Ianuarie-Martie 2010, Bucureşti.

 

F. Articole publicate:

Diac. Constantin-Cornel Coman, Metoda corelării imnografice şi suprapunerea imaginilor aflate în relaţie tipologică, în ORTODOXIA, Revistă a Patriarhiei Române, Seria a II-a, Anul VIII, Nr. II, Aprilie-Iunie 2017, Bucureşti, p. 153-190.

Diac. drd. Cornel Coman, Typosul ethnic în imnografia ortodoxă, în ORTODOXIA, Revistă a Patriarhiei Române, Seria a II-a, Anul XIII, Nr. II, Aprilie-Iunie 2021, Bucureşti, p. 54-108.

Odele biblice dispărute şi criteriul ethnic al selectării lor liturgice, revista teologică, Craiova 2021.

٭

II. CONFERINŢE

1. Anastasimatarul lui Macarie Ieromonahul şi reeditarea lui (prezentare în neogreacă), Tesalonic, 31 Octombrie 2003, Universitatea Macedonia, în cadrul proiectului «Simpozion internaţional de muzică psaltică»; organizator principal: Gregorios Stathis.

2. Despre podobii, în cadrul proiectului «Masterclass de Cânt Bizantin. Ediţia a IV-a», Iaşi, Universitatea de Arte «George Enescu» (Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală şi Teatru), 8 Iulie 2011; în colaborare cu muzicianul Ion Minoiu şi lectorul Sabin Preda.

3. Metrica imnelor bizantine din perspectivă teologică, în cadrul proiectului cultural «Arca Bizantină – Dialog intercultural muzical istorie-contemporaneitate» (iniţiat de Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional), Bucureşti, Universitatea Naţională de Muzică, 24 Octombrie 2011; în colaborare cu lectorul Sabin Preda.

4. Metrica imnografiei bizantine şi problematica traducerii ei, în cadrul Simpozionului Internaţional de Muzică Bizantină organizat de Centrul Cultural ‘Lumină Lină’, Alba Iulia, 14-17 Noiembrie 2013.

5. Modele metrico-muzicale bizantine în spaţiul originar şi în cel românesc. O abordare istorică şi teoretică, în cadrul proiectului «Masterclass de Cânt Bizantin. Ediţia a VII-a», Iaşi, 8 Iulie 2014.

6. Iconografie şi Imnografie: convergenţe tehnice, în cadrul proiectului «Iconari în Otopeni. Ediţia a II-a», Otopeni, 7 Noiembrie 2014.

7. ‘Balansul’ emotiv în imnografia bizantină, în cadrul proiectului «Masterclass de Cânt Bizantin. Ediţia a VIII-a», Iaşi, 9 Iulie 2015.

8. Imnografia şi Muzica bizantină în Ortodoxia românească, în cadrul Festivalului internaţional de Muzică Bizantină «Anton Pann», ediţia I-a, Braşov, 12 Noiembrie 2015.

9. ‘Cu aceste fericite Puteri, şí noi, Iubitorule-de-oameni’: Ceata Înger-omenească şi lauda Ziditorului, în cadrul proiectului «Masterclass de Cânt Bizantin. Ediţia a XIII-a», Iaşi, 13 Iulie 2020.

10. Teologie şi Doxologie în slujbele Vecerniei şi Utreniei, în cadrul modulului ‘Cateheze mistagogice pentru laici’, Centrul ‘Dumitru Stăniloae’ – Paris, 29 Martie 2022.

11. Teologie şi Doxologie în imnografia şi mistagogia Penticostarului, în cadrul modulului ‘Cateheze mistagogice pentru laici’, Centrul ‘Dumitru Stăniloae’ – Paris, 3 Mai 2022.

٭

III. inteRviuri

Imnografia praznicului Întâmpinării Domnului, în ziarul Lumina, februarie 2011.

De-a veacul de-apoi, serie de interviuri în revista Familia Ortodoxă, numerele 168-171, Ianuarie-Aprilie 2023.

٭

 

IV. FonograME (cu traduceri şi alcătuiri imnografice proprii).

1. Paraclisul Mare al Maicii Domnului (casetă audio), traducere din greaca bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi Mânăstirea Sfântului Mucenic Dimitrie din Sighişoara; 2003 (reeditat în format CD de revista «Familia Ortodoxă», Bucureşti 2011).

2. Paraclisul Icoanei Maicii Domnului «Pantanassa» (casetă audio şi CD), traducere din greaca bizantină; cântă Corul de maici «Cuviosul Rafail de la Agapia» al Mânăstirii Agapia, cu binecuvântarea Înalt-Preasfinţitului Daniel al Moldovei; Sfânta Mânăstire Agapia, 2005.

3. Paraclisul Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare (CD), traducere în metrica bizantină; cântă strana Mânăstirii Putna, cu binecuvântarea Înalt-Preasfinţitului Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor; Sfânta Mânăstire Putna, 2007 (reeditat de revista «Familia Ortodoxă», Bucureşti 2011).

4. Paraclisul Sfântului Grigorie Palama (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi Fundaţia Aldea-Tudorache, Bucureşti 2008 (reeditat în 2010 şi în 2011).

5. Paraclisul Sfântului Nectarie din Eghina (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi Fundaţia Aldea-Tudorache, Bucureşti 2008 (reeditat în 2014).

6. Paraclisul Sfântului Ierarh Nicolae (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Macarie Ieromonahul» din Suceava; producători: Sfânta Mânăstire Râşca şi «Asociaţia pentru Muzică şi Artă Sacră din România», Suceava 2008.

7. Paraclisul Icoanei Maicii Domnului «Pantanassa» (CD), traducere din greaca bizantină; cântă strana Bisericii Sfântului Nicolae–Rusească din Bucureşti (Paraclis Universitar); Bucureşti, 2009.

8. Paraclisul Sfinţilor Voievozi şi Mucenici Brâncoveni (CD), alcătuit în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi Fundaţia «Dăruind vei dobândi», Bucureşti 2010 (reeditat în 2014).

9. Utrenia Praznicului Sfântului Grigorie Palama (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi Fundaţia Aldea-Tudorache, Bucureşti 2010.

10. Paraclisul Sfântului Ioan Rusul (CD), traducere în metrica bizantină (în colaborare cu lect. dr. Sabin Preda); cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul» în colaborare cu părintele Macarie ieromonahul, stareţul Mânăstirii Sfântului Ioan Rusul din Giurgiu; producător: Asociaţia Nectarie Protopsaltul, Bucureşti 2011.

11. Cântări din Slujba Privegherii Praznicului Sfinţilor Mucenici Brâncoveni (CD), alcătuită în metrica bizantină; înregistrare live la Sfânta Mânăstire Hurezi în 15-16 August 2007; cântă psalţi din grupurile bucureştene «Thronos» al Patriarhiei Române, «Stavropoleos» şi «Nectarie Protopsaltul»; editat de Revista «Familia Ortodoxă», Bucureşti 2011.

12. Paraclisul Sfântului Ioan Botezătorul (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi Schitul Românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos; 2012.

13. Paraclisul Sfântului Marelui-Mucenic Mina (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul, 2012.

14. Paraclisul Mare al Maicii Domnului (CD), traducere din greaca bizantină; cântă Grupul Psaltic «Tronos» al Catedralei Patriarhale; Bucureşti 2012.

15. Paraclisul Sfintei Icoane «Prodromiţa» (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi Schitul Românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos; 2013.

16. Paraclisul Sfinţilor Martiri Brâncoveni (CD), alcătuit în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Thronos» al Patriarhiei Române; producător: radio TRINITAS; apărut cu binecuvântarea Prea-Fericitului daniel al României; decembrie 2013.

17. Paraclisul Icoanei Maicii Domnului «Pantanassa» (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producători: Asociaţia Nectarie Protopsaltul şi Parohia Ortodoxă românească din Luton (Marea Britanie); cu binecuvântarea Înalt-Preasfinţitului iosif al Europei Occidentale, 2014.

18. Paraclisul Icoanei Maicii Domnului «Prodromiţa» (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Anastasis» al Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului; producător: radio TRINITAS; apărut cu binecuvântarea Prea-Fericitului daniel al României, 2014.

19. Paraclisul Sfântului Ioan Maximovici, făcătorul-de-minuni (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producător: Asociaţia Nectarie Protopsaltul, cu binecuvântarea şi participarea Înalt-Preasfinţitului iosif al Europei Occidentale, 2014.

20. Utrenia Praznicului Sfinţilor Voievozi şi Mucenici Brâncoveni (dublu CD), alcătuită în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producător: Asociaţia Nectarie Protopsaltul, Bucureşti 2015.

21. Paraclisul Sfântului Ioan Gură-de-aur (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Anastasis» al Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului; producător: radio TRINITAS; apărut cu binecuvântarea Prea-Fericitului daniel al României, 2015.

22. Paraclisul Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş» din Timişoara; apărut cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Ioan, Mitropolitul Timişoarei, 2016.

23. Paraclisul Sfântului Ierarh Nicolae (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Patras» din Bucureşti; producător: radio TRINITAS; apărut cu binecuvântarea Prea-Fericitului daniel al României, 2016.

24. Paraclisul Sfântului Ipatie al Gangrelor (CD), traducere în metrica bizantină; cântă Grupul Psaltic «Nectarie Protopsaltul»; producător: Chilia Românească Vatopedină a sfântului Ipatie şi Revista «Familia Ortodoxă», 2017.

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Festivalului pentru ultimele noutăți!

The subscriber's email address.