Corul Sf. Dimitrie - Schitul Lacu

Sfântul Munte Athos

Potrivit unei tradiții, întemeierea Schitului Lacu este fixată în secolul al X-lea. Alții susțin că ar fi existat aici o așezare monahală încă din veacul al VIII-lea. Iar această perioadă o leagă de Icoana Maicii Domnului «Antifonitria Lacului» - datată în secolul al VIII-lea, care se află la Mănăstirea Sfântul Pavel și care, susțin ei, ar fi fost luată din această așezare monahală, ce exista aici pe valea Lacului.

Potrivit unei tradiții, întemeierea Schitului Lacu este fixată în secolul al X-lea. Alții susțin că ar fi existat aici o așezare monahală încă din veacul al VIII-lea. Iar această perioadă o leagă de Icoana Maicii Domnului «Antifonitria Lacului» - datată în secolul al VIII-lea, care se află la Mănăstirea Sfântul Pavel și care, susțin ei, ar fi fost luată din această așezare monahală, ce exista aici pe valea Lacului.

Schitul Sfântul Dimitrie – Lacu

În prima jumătate a secolului al XIV-lea regiunea a fost cedată de către Comunitatea de la Protaton monahilor sârbi, care au împrumutat bani de la Mănăstirea Vatoped pentru a-și construi aici chiliile lor. Mai târziu, însă, neputând înapoia suma împrumutată, sârbii au cedat această regiune Mănăstirii Vatoped. Aceasta, la rândul ei, luând în considerare dezavantajele provenite din depărtarea Schitului față de ea, a oferit-o Mănăstirii Sfântul Pavel, primind în schimb metocul Provlaka.

Prezența sârbilor este atestată de următoarea inscripție în limba slavonă: ˶Pomenește, Doamne, pe ctitorul Ioan Ieromonahul și părinții lui, 1606 ˝, care se află la Chilia Sfântului Nicolae, considerată cea mai veche chilie din Schit. Deja pe la jumătatea secolului al XVIII-lea, schitul era locuit de monahi moldoveni. Schitul s-a pustiit pentru câtăva vreme și a fost restaurat de către monahul moldovean Daniil (1760). De atunci Schitul Lacu este locuit de monahi români. Chiliile sunt răspândite pe cei doi versanți ai văii, care este plină de vegetație.

Kiriakonul (biserica mare) Schitului, cu hramul Sfântul Dimitrie, care se află în adâncul văii, pe versantul de nord, a fost zidit în 1899 în stilul athonit, pe locul unei alte biserici de lemn, închinată aceluiași Sfânt. Pronaosul a fost adăugat în 1903. Înfățișarea interioară a bisericii seamănă foarte bine cu cea a Mănăstirii Sfântul Pavel, de care depinde schitul. Pronaosul nu este despărțit de naos printr-un perete despărțitor, ci prin două proschinitare, cel al Mântuitorului și cel al Maicii Domnului. Catapeteasma este făcută din marmură albă și gri ca cea a Mănăstirii Sfântul Pavel.

Schitul Sfântul Dimitrie – Lacu

Bisericuța cimitirului, care este închinată Sfântului Acoperământ, a fost construită de către monahul moldovean Iacov în 1849.

Aici au viețuit și s-au nevoit mulți monahi români, dintre are unii au ajuns la măsuri mari de petrecere duhovnicească. Deși condițiile de trai au fost foarte grele de-a lungul veacurilor, totuși numărul monahilor, care au părăsit cele lumești și patria lor pământescă și s-au nevoit aici, a fost destul de mare. După o perioadă de decădere a schitului datorată lipsei de viețuitori, în ultima vreme, începând de prin anii 1922, prin străduința unor monahi râvnitori, Schitul Sfântul Dimitrie – Lacu a prins din nou viață.

Astăzi Schitul Lacu cunoaște o perioadă de înflorire atât duhovnicească, cât și materială. S-au reparat biserica, arhondaricul, bisericuța cimitirului și s-au reconstruit chiliile vechi, din care rămăseseră numai niște ruine. Schitul numără acum 17 Chilii. Viața duhovnicească și activitatea culturală, precum și frumoasele slujbe săvârșite după tipicul aghiorit atrag închinători însetați de izvoarele cele curate ale ortodoxiei.

Chilia Buna Vestire

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Festivalului pentru ultimele noutăți!

The subscriber's email address.