Ansamblul „Floralia”

România

Obiectivul principal al ansamblului Floralia este promovarea, în țară și peste hotare, a muzicii vechi, a folclorului românesc și balcanic, autentic, cu certă valoare de patrimoniu național și universal.

Ansamblul vocal-instrumental Floralia al Specializării Muzică Religioasă din cadrul Facultăţii de Interpretare, Compoziţie și Studii Muzicale Teoretice a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, condus de conferențiar univ. dr. Irina Zamfira Dănilă a fost înfiinţat în anul 2007, inițial ca un cor psaltic, aflat sub îndrumarea preotului conf. dr. Florin Bucescu, cunoscut folclorist şi profesor de muzică psaltică şi reputat bizantinolog român. Formaţia este inedită prin componenţa sa mixtă – băieţi şi fete – şi s-a remarcat prin participări la festivaluri internaționale în Ucraina și România și concerte susţinute la Chişinău (Republica Moldova), la Iaşi, Piatra Neamț, Onești. De asemenea, recent, „Floralia” a colaborat în cadrul a două concerte cu renumitul interpret de muzică tradițională, Grigore Leșe.

Obiectivul principal al ansamblului Floralia este promovarea, în țară și peste hotare, a muzicii vechi, a folclorului românesc și balcanic, autentic, cu certă valoare de patrimoniu național și universal. Repertoriul ansamblului este alcătuit din colinde arhaice din antologia lui George Breazul, cântece de lume din colecțiile de folclor ale lui Anton Pann, dar și folclor țărănesc și muzică psaltică. Ca o deschidere către folclorul balcanic, au fost introduse în unele concerte şi melodii tradiţionale grecești, sîrbești și bulgărești.

Pentru interpretarea cât mai autentică a repertoriului de cântece de lume notat de Anton Pann  și a celui folcloric autentic, românesc și balcanic, în ansamblu au fost integrate instrumente tradiţionale din componenţa tarafului popular românesc: vioara, fluierul şi cobza, dar şi unele specifice folclorului oriental, precum lăuta constantinopolitană, kanon-ul, duduk-ul, djembe-ul sau oboiul/clarinetul.

 

Discografie Ansamblul „Floralia”:

  • „Anton Pann – Buchet de cântece de lume” – Casa de Discuri Trinitas a Patriarhiei Române – 2018 (durată: 69’43’’)
  • Colinde vechi românești” – Casa de Discuri Trinitas a Patriarhiei Române – 2018 (durată: 48’02’’).

 

Conf. univ. dr. Irina Zamfira Bucescu-Dănilă

 

Irina Zamfira Bucescu-Dănilă

Bursier postdoctoral al Institului de Studii Muzicale Avansate (MIDAS) din Bucureşti (2012-2013). Doctor în Muzică la Universitatea „George Enescu” din Iaşi cu teza Valorificarea sursei bizantine şi psaltice în creaţia compozitorilor din Moldova. Master în Muzică la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iaşi, Gândirea muzicală a secolului XX – sinteze şi perspective (2003-2004); Licenţa în Muzică la UAGE, Facultatea de Compoziţie, Muzicologie, Pedagogie Muzicală şi Teatru (1997-2002); Cursuri aprofundate de Fizica corpului solid la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (1994-1995); Licenţa în Fizică la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (1989-1994).

Bizantinolog, muzicolog, conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Interpretare muzicală, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice a Universităţii Naționale de Arte ,,George Enescu” din Iaşi, Departamentul de Studii Teoretice, la disciplinele: Teoria muzicii bizantine, Folclor muzical, Etnomuzicologie (ciclul licenţial); Evoluţia bizantinologiei muzicale în România, Descifrarea manuscriselor bizantine (ciclul de master). Doctor în muzică din 2011, cu teza Valorificarea sursei bizantine şi psaltice în creaţia compozitorilor din Moldova, coordonator: prof. univ. dr. Mihail Cozmei. Participări la simpozioane naţionale şi internaţionale. Peste 65 de studii şi articole publicate în reviste de specialitate. Volume publicate: Valorificarea sursei bizantine şi psaltice în creaţia compozitorilor din Moldova, Iaşi, Artes, 2015; Catalogul manuscriselor de muzică sacră din Moldova (sec. XI-XX), Iaşi, 2010 (în colaborare); Folcloristul şi bizantinologul preot dr. Florin Bucescu – 75 de ani, Iaşi, 2011 (coordonator). Îngrijire volume de specialitate: Florin Bucescu și Viorel Bârleanu - Folcloristică muzicală - Moldova. Studii, culegeri, transcrieri, Iași, Artes, 2018; Florin Bucescu – Bizantinologie muzicală -  Studii și articole. Liturghia psaltică în glasul al III-lea, Iași, Artes, 2018. Redactor al revistei de arte bizantine ,,Byzantion romanicon” (din 2007) și al revistei de muzicologie „Artes” (din 2013). Membru în jurii ale unor festivaluri naționale de muzică tradițională și psaltică. Dirijor al Ansamblului vocal-instrumental ,,Floralia” de muzică veche românească al UNAGE (din 2008), cu participări la festivaluri naționale și internaționale. Discografie „Floralia”: „Anton Pann – Buchet de cântece de lume” (2018); „Colinde vechi românești” (2018), ambele editate la Casa de Discuri „Trinitas” a Patriarhiei Române – București.

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletter-ul Festivalului pentru ultimele noutăți!

The subscriber's email address.